Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Hiervoor kun je gebruik maken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken. Download het herroepingsformulier hier

Gevolgen van de herroeping

Wanneer je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt betaald, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) direct en in ieder geval niet later dan 14 dagen, nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval wordt voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je moet de goederen direct, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van de grote van zending en kunnen bij een pelletzending bijvoorbeeld oplopen tot 75,- euro. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het modelformulier voor herroeping wordt bij levering/uitvoering per e-mail naar jou verzonden.

Producten die op maat worden gemaakt

Wanneer je een product bestelt dat specifiek voor jou is gemaakt (maatwerk), dan kun je geen beroep doen op het herroepingsrecht. Dit is van toepassing bij een op maat gemaakte haard (houthaard of gashaard), plateau (met of zonder bedrukking) of schouw. 

Retouradres

Sleutelbloemstraat 44
7322 AK Apeldoorn